24 ruj. 2019

Za investicijske kredite za ruralni razvoj dostupno više od 500 milijuna kuna – niže kamatne stope, bez naknada i duži rokovi otplate

Osnovne karakteristike Investicijskih kredita za ruralni razvoj:
KRAJNJI PRIMATELJI: Poljoprivrednici i prerađivači poljoprivrednih proizvoda te subjekti koji djeluju u sektoru šumarstva.
NAMJENA KREDITA: Ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, a sve u skladu s prihvatljivim namjenama po pojedinoj podmjeri PRR. Financiranje obrtnih sredstava povezanih s ulaganjem (do 30% iznosa prihvatljivih troškova ulaganja ili 200.000 EUR, ovisno o tome koje je iznos viši).
NAJNIŽI IZNOS KREDITA: 50,001 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
NAJVIŠI IZNOS KREDITA: 1 milijun EUR u kunskoj protuvrijednosti.
ROKOVI OTPLATE: Do 15 godina, uključivši do 3 godine počeka, odnosno do 5 godina počeka za trajne nasade. Rok korištenja kredita do 18 mjeseci.
VALUTA KREDITA: U kunama ili u kunama s valutnom klauzulom.
KAMATNA STOPA ZA KRAJNJEG KORISNIKA: Prosjek zbroja kamatne stope na dio Programskog doprinosa (0%) i kamatne stope na dio kredita iz sredstava poslovne banke (prema ponudi u javnoj nabavi).
DODANA VRIJEDNOST: Niža efektivna cijena financiranja, što se ostvaruje kroz nisku kamatnu stopu te oslobođenje od plaćanja naknada koje se uobičajeno naplaćuju prilikom odobrenja i korištenja kredita.
Vlastito učešće korisnika kredita u investiciji iznosi u pravilu 10% ukupne vrijednosti investicije bez PDV-a, a moguće je financirati i do 100% ukupne vrijednosti investicije bez PDV-a, a sve sukladno procjeni poslovne banke.
DOSADAŠNJI STATUS PROVEDBE FINANCIJSKIH INSTRUMENATA:
Mikro i Mali zajmovi za ruralni razvoj

  • alokacija od 134,2 mil. HRK iz PRR 2014.-2020.
  • početak provedbe: rujan 2018.
  • odobreno 108,3 mil. HRK za 539 projekata
  • isplaćeno 97,8 mil. HRK za 324 projekata

Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj

  • alokacija od 134,1 mil. HRK iz PRR 2014.-2020.
  • početak provedbe: veljača 2019.
  • izdano 11,2 mil. HRK za 3 projekta

Investicijski krediti za ruralni razvoj

  • alokacija preko 500 milijuna kuna
  • početak provedbe: rujan 2019.

preuzmi (2)

[top]