24 ruj. 2020

Registar obrtnika građevinske struke

Obrtnička komora Zagreb je uz podršku Grada Zagreba pokrenula inicijativu osnivanja registra obrtnika građevinskih i srodnih struka koji žele sudjelovati u obnovi zgrada i sanaciji šteta koje su prouzročene razornim potresom koji je zadesio grad Zagreb i Zagrebačku županiju. Organizirana obnova zgrada krenuti će nakon donošenja Zakona o obnovi i programa sanacije, no prije nego se obnova započne, potrebno je za radove izraditi projekte i ugovoriti izvođenje.

S ciljem lakšeg povezivanja građana i pravnih osoba te obrtnika koji bi izvodili radove obnove i sanacije, želja nam je osnovati registar obrtnika koji bi bio javan registar, dostupan na stranicama Grada Zagreba, Obrtničke komore Zagreb i udruženja u sastavu Obrtničke komore Zagreb. Na taj način bi se zainteresirane stranke na jednostavan i brzi način mogle povezati sa izvođačima i imale uvid kome se i za koje područje rada mogu obratiti sa upitom i traženjem ponude za obnovu i / ili sanaciju zgrada.

Ako ste zainteresirani za sudjelovanje u ovoj inicijativi, molimo vas da svoje podatke unesete u formular na  kraju ovog teksta.

Popunjavanjem obrasca ujedno dajete privolu da se podaci javno objave na mrežnim stranicama Grada Zagreba, Obrtničke komore Zagreb i udruženja u sastavu Obrtničke komore Zagreb.

Link za obrazac je OVDJE.

images

[top]