Poslovni procesi

Poslovni proces je niz logički povezanih aktivnosti koje koriste resurse poduzeća, a čiji je krajnji cilj zadovoljenje potreba kupaca za proizvodima ili uslugama odgovarajuće kvalitete i cijene, u adekvatnom vremenskom roku, uz istovremeno ostvarivanje neke vrijednosti (Davenport, 1993.).
Poslovni procesi su način na koji se poslovi organiziraju, koordiniraju i usmjeravaju kako bi se proizveo proizvod s određenom tržišnom vrijednošću.
Poslovni procesi su skupovi aktivnosti koji omogućuju tijek roba, informacija, znanja i novca.

Osnovna obilježja poslovnih procesa su (Bosilj Vukšić, 2004.):
• svaki proces ima svrhu,
• svaki proces ima vlasnika,
• svaki proces ima početak i završetak,
• u proces ulaze inputi, a izlaze outputi,
• na temelju ulaza i izlaza lako se utvrđuje uspješnost procesa,
• da bi proces opstao treba imati poznate unutarnje i vanjske dobavljače i potrošače,
• unaprjeđenje procesa je neizbježno.