27 stu. 2018

Objavljen Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi donesen na 9. sjednici Hrvatskoga sabora dana 12. listopada 2018. godine, objavljen je u Narodnim novinama broj: 94/2018 te stupa na snagu 1. studenog 2018. godine.

Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2014/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, kojom je u potpunosti uređeno elektroničko izdavanje računa u postupcima javne nabave.

Zakon unosi novosti u postupke javne nabave te donosi obveze izdavateljima i primateljima računa (javnim naručiteljima) u postupcima javne nabave.

Od 1. prosinca 2018. javni naručitelji su obvezni zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi.

Od 1. srpnja 2019. izdavatelji elektroničkih računa obvezni su izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi.

Javni naručitelji obvezni su usluge informacijskog posredništva zaprimanja i slanja elektroničkih računa povjeriti Financijskoj agenciji (FINA).

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tijela javnog prava koja u iznosu većem od 50 % financira jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili su podložna upravljačkom nadzoru od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili je više od polovine članova njihovih upravnih, upravljačkih ili nadzornih tijela imenovala jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, usluge informacijskog posredništva zaprimanja i slanja elektroničkih računa mogu povjeriti bilo kojem informacijskom posredniku registriranom na području Republike Hrvatske ili druge države članice.

Sektorski naručitelji usluge informacijskog posredništva zaprimanja i slanja elektroničkih računa mogu povjeriti bilo kojem informacijskom posredniku registriranom na području Republike Hrvatske ili druge države članice.

Zakon možete pronaći OVDJE.

preuzmi

[top]