09 lis. 2017

OBAVIJEST ODABRANIM LAG-OVIMA PRILIKOM PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA PROMJENU – ODABIR LAG-OVA

Sukladno čl. 4. st. 8. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 96/17), obavještavamo odabrane LAG-ove da se prilikom podnošenja Zahtjeva za promjenu za podmjeru 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, tip operacije 19.2.1. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ – odabir LAG-ova, u AGRONET sustav učitava dokumentacija te popunjeni obrasci/predlošci koje možete preuzeti ovdje, budući da Zahtjev za promjenu u AGRONET sustavu nije bilo moguće uskladiti s novim Pravilnikom.

Dokumentacija je obavezna za sve Zahtjeve za promjenu podnesene nakon stupanja na snagu Pravilnika, 05. listopada 2017. godine te se više ne primjenjuje dokumentacija za podnošenje Zahtjeva za promjenu navedena u prilogu II. Natječaja za provedbu podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ – provedba tipa operacije 19.2.1. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ (NN 50/16).

Postupci započeti po odredbama Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, Podmjere 19.3 „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ unutar Mjere 19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 47/16, 108/16), dovršit će se po odredbama tog Pravilnika.

Više informacija se nalazi na slijedećem linku: http://www.apprrr.hr/obavijest-odabranim-lag-ovima-prilikom-podnosenja-zahtjeva-za-promjenu-%E2%80%93-odabir-lag-ova–2472.aspx

images

[top]