10 lip. 2019

Javni natječaj za dodjelu potpora poduzetnicima za nastupe na manifestacijama u vezi s poduzetništvom u 2019. godini

Prijavu mogu podnijeti subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne novine” broj 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13) i to obrti, trgovačka društva i profitne ustanove.

Potpora se može dodijeliti pojedinačnim izlagačima za nastup na manifestacijama u zemlji ili inozemstvu isključivo za: – zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora, – trošak izrade promidžbenih materijala koji se koriste na manifestaciji.

Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do: – 7.500,00 kuna za nastup na manifestacijama u Hrvatskoj, – 25.000,00 kuna za nastup na manifestacijama u inozemstvu.

Jedan poduzetnik može na ovaj Natječaj podnijeti najviše dvije prijave. Prijave se dostavljaju do 19. srpnja 2019. godine.

LINK za Javni natječaj: https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/271/javni-natjecaj-za-dodjelu-potpora-poduzetnicima-za

preuzmi (1)

 

[top]