10 lip. 2019

Javni natječaj za dodjelu bespovratnih potpora za poduzetnike u turizmu za 2019. godinu

Prijavu mogu podnijeti trgovačka društva, ustanove, zadruge i obrti – subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva:

– koji su prema odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (NN 58/07 i 72/07) registrirani za Područje I: odjeljak 55 Smještaj;

– koji imaju sjedište na području Zagrebačke županije i koji prijavljuju projekt koji se realizira na području Zagrebačke županije;

– koji su pozitivno poslovali u prethodnoj godini;

– koji imaju prosječno najmanje 1 zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem razdoblja).

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za:

  • obnovu i opremanje smještajnih jedinica, te njihovih pratećih sadržaja u cilju povećanja standarda i kvalitete;
  • razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja: bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m² za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m² za unutarnje bazene unutar čvrstih objekata), wellness i drugi rekreacijski, sportski, zabavni ili tematski sadržaji, koji pridonose većoj popunjenosti;
  • prihvatljivi troškovi su troškovi koji se odnose na radove, opremu i usluge za navedeni projekt.

Potporu je moguće dodijeliti za projekte čiji je minimalni iznos ukupnih prihvatljivih troškova 75.000,00 kuna.

Iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom korisniku: do 60% prihvatljivih troškova, a najviše  do 100.000 kuna.

Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom u istoj kalendarskoj godini.

Prijave se dostavljaju do 15. srpnja 2019. godine.

Link za Javni natječaj: https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/274/javni-natjecaj-za-dodjelu-bespovratnih-potpora-za-

preuzmi (1)

[top]