Informatizacija poslovanja

Pod informatizacijom poslovanja poduzeća podrazumijeva se izgradnja integralnog informacijskog sustava, čija osnovna zadaća je :
• Prikupljanje informacija
• Dostupnost informacija
• Unos informacija
• Obrada informacija

Cilj informatizacije poslovanja poduzeća:
• objedinjenje informacija
• točnost i brzina