Financije u poduzetništvu

  • Financiranje – pribavljanje novca
  • Investiranje – prikupljeni novac se investira u različite vrste imovine potrebne za obavljanje poslovne aktivnosti
  • Dezinvestiranje – kroz obavljanje poslovne aktivnosti dolazi do oslobađanja novca iz kružnog toka
  • Definanciranje – oslobođena novčana sredstva poduzeće dijelom koristi i za plaćanje naknada za kapital i vraćanje posuđenog kapitala njegovim izvorima
  • Reinvestiranje – dio ostvarenih tekućih zarada se reinvestira ponovo u poduzeće (ovisi o politici dividendi u poduzeću)