02 velj. 2014

Popis doprinosa i naknada za poduzetnike:

1. PLAĆE ZAPOSLENIH OSOBA
2. DODATNI DOPRINOS ZA STAŽ OSIGURANJA KOJI SE RAČUNA S POVEĆANIM TRAJANJEM
3. PLAĆE ZAPOSLENIH U STRANIM PREDSTAVNIŠTVIMA I MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA
4. SLUŽBENI PUT U INOZEMSTVO
5. PODUZETNIČKA PLAĆA
6. OBRTNICI I SLOBODNA ZANIMANJA
7. DOPRINOSI NA DRUGI DOHODAK
8. POREZ I PRIREZ NA DRUGI DOHODAK
9. POREZ NA DOBIT
10. POREZ NA DOBIT PO ODBITKU
11. DOHODAK OD KAPITALA
12. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
13. ČLANARINA I DOPRINOS HGK
14. DOPRINOS HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI
15. ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA
16. SPOMENIČKA RENTA
17. NAKNADA ZA ŠUME
18. POSEBNI POREZ

 

Više možete pročitati na stranicama:
http://www.zakon.hr/z/365/Zakon-o-doprinosima
http://www.orkis.hr/Uplatni-racuni-poreza-doprinosa-i-ostalih-javnih-davanja~1

[top]